น้ำด่าง (Alkaline Water) หรือ น้ำคังเก้น (Kangen Water) คือ ? play>>
 
   ;น้ำด่าง (Alkaline Water) หรือ น้ำคังเก้น (Kangen Water) 
เป็นผลที่ได้มาจากกระบวนการอิเลคโตรไลซิส โดยปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำ 
ระหว่าง ขั้วแคโทด(-) และขั้วแอโนด(+) ซึ่งผลของกระบวนการนี้จะแยกความเข้มข้นของกลุ่มแร่ธาตุอัลคาไลน์ และกลุ่มอะซิดิกออกจากกัน
   น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline) จะมีกลุ่มแร่ธาตุอัลคาไลน์ ได้แก่ โพแทสเซียม (K) ,แมกนีเซียม (Mg) ,แคลเซียม (Ca) ,และโซเดียม (Na)

     น้ำอะซิดิก (Acidic) จะมีกลุ่มแร่ธาตุอะซิดิก ได้แก่ คลอไรด์ (Cl) ,ฟลูออไรด์ (F) ,ซัลเฟอร์ (S) ,และฟอสฟอรัส (P) 
   
       
ในระหว่างการเกิดกระบวนการอิเลคโตรไลซิส ขนาดของกลุ่มโมเลกุลของน้ำจะมีขนาดเล็กลง จาก 11-13 โมเลกุล ต่อ 1 กลุ่มโมเลกุล เหลือเพียง 5-6 โมเลกุล ต่อ 1กลุ่มโมเลกุลเท่านั้น

       ซึ่งน้ำที่มีโมเลกุลขนาด
เล็ก (Micro Cluster) สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย มีคุณสมบัติในการทำละลายได้ดีนำพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้ดี และช่วยล้างสารพิษออกจากเซลล์
 
 
 
    น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline Water,Kangen Water)
จะเต็มไปด้วย อิออนลบ (-) เป็นผลจากการสร้างโมเลกุลน้ำขึ้นใหม่ ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเป็น "Super Antioxidant" ซึ่งจะเข้าไปจับกับอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายของเรา จึงเรียกได้ว่าเป็น
 
"น้ำต้านอนุมูลอิสระ"
 
   


   
   
น้ำด่างคืออะไร?

     • น้ำดื่มในอุดมคติ

     • สารพัดประโยชน์

     • คุณสมบัติ

     • นิยามศัพท์
    
ผลิตภัณฑ์ Enagic®

     • การทำความสะอาดเครื่อง

     • เปรียบเทียบเครื่อง

     • ราคาเครื่อง
   
ทำไมต้องมีเครื่องกรองน้ำ?

     • 10 อาการขาดน้ำ
   
ถาม-ตอบ

     • บทความเกี่ยวกับน้ำ
   
 • Enagic®


 
   
แผนที่

Web link :   

       

Current Pageid = 10